Historical Dollz https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/ Historical Dollz Historical 1800s base - http://www.stvgr.net/dhf/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836881 20836881 Historical Medievil base - http://www.thekilnonline.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836877 20836877 historical 1800s Do not remember base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836882 20836882 Historical Medievil base - http://silentillusions.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836878 20836878 Historical Medievil base - http://www.silentillusions.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836879 20836879 Historical 1800s http://bunnystick.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836880 20836880 Historical 1800s www.Orange-crux.net https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836883 20836883 1940s http://nalys.free.fr/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836901 20836901 American Civil War base - http://www.geocities.com/angelsistasdoll https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836902 20836902 American Civil War I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836903 20836903 Regency period. base - http://www.stvgr.net/dhf/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836904 20836904 Medieval period...I think. http://www.xandorra.co.uk/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836905 20836905 Historical Medievil base - http://emi.hotaru.free.fr/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836906 20836906 1920s http://laurelinn.altervista.org/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836908 20836908 Historical Medievil http://ddo.modern-enigma.net/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836909 20836909 Historical Medievil Sorry I do not remember the base credit. https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836910 20836910 Historical Medievil historical dolls - closed https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836911 20836911 Historical Medievil Base - Ecandy - closed https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836912 20836912 late 1500s http://www.geocities.com/sephora_art/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836884 20836884 late 1500s base - http://www.stvgr.net/dhf/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836914 20836914 Historical Medievil historical Dolls - Closed https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836886 20836886 Historical Medievil http://www.geocities.com/amberrosea/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836915 20836915 Historical Medievil http://www.geocities.com/amberrosea/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836916 20836916 Victorian era, Mouse Hole - Closed https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836887 20836887 Historical Medievil Magic Garden - Gone https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836918 20836918 1700s http://www.geocities.com/amberrosea/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836888 20836888 Historical Medievil Woman - Magic Lessons - Gone Man- Don't know https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836921 20836921 Historical Medieval period I think the base is by http://www.geocities.com/amberrosea https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836889 20836889 Historical Medievil http://www.selenittower.azure-star.org/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836890 20836890 Historical Medievil http://rosegates.net/tdd/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836923 20836923 Historical Medievil Pirate http://www.geocities.com/gabluvsrock/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836924 20836924 Historical Medievil Pirate I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836925 20836925 Historical Medievil Pirate I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836926 20836926 Historical Medievil Pirate I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836891 20836891 Historical Medievil Pirate I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836927 20836927 Historical Medievil Pirate I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836892 20836892 Historical Medievil Pirate I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836893 20836893 Historical Medievil Pirate I don't remember the base credit https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836929 20836929 Historical Medievil Pirate don't remember the base credit. https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836931 20836931 Historical Medievil Pirate http://www.silentillusions.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836932 20836932 Regency period. I don't remember the base credit. https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836895 20836895 Regency period. Props - http://home.centurytel.net/piscesdesigndollies/ base - don't know https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836934 20836934 Historical 1800s Pirate http://www.stvgr.net/dhf/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836896 20836896 Victorian era. I do not remember the base credit. https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836935 20836935 Late 1800s underwear! my own base https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=29787861 29787861 Historical Medievil Pirate http://www.freewebs.com/theworldofsissors/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836897 20836897 base - Crimson Haze - closed https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=33885100 33885100 Historical Medievil http://www.fainelloth.de/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836936 20836936 http://auroreblackcat.free.fr/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=37390363 37390363 https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172779339 172779339 http://studiostella.altervista.org/studiostella 4/Studiostella_6_layout_DONT STEAL.htm https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=37390364 37390364 Historical Medievil http://sabraelle.dalliann.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836937 20836937 http://disappeared.de/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=37390365 37390365 1880s http://www.packagedbliss.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836938 20836938 http://bunnystick.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=37390366 37390366 http://jishin.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=47594806 47594806 Historical Medievil http://chama.eclectic-blue.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836939 20836939 http://disappeared.de/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=47594807 47594807 Historical Medievil http://chama.eclectic-blue.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836899 20836899 base and line art by http://gl00mycherub.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=47594808 47594808 Historical Medievil http://www.rosegates.net/tdd/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836940 20836940 Historical Medievil http://morrigann.deviantart.com/art/Faedwyl-Base-37588295 https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=20836941 20836941 historical dolls - closed https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=25794301 25794301 http://www.stvgr.net/dhf/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=25794302 25794302 http://sissy-baby.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820826 74820826 mine https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820827 74820827 http://www.pixelmeadows.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820828 74820828 http://zipple.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820829 74820829 http://ubiique.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820830 74820830 http://gclotgd.de/dollzone/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820831 74820831 http://kitrakaya.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820832 74820832 http://bunnystick.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820833 74820833 http://ccg.portmanteaux.org/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820834 74820834 http://www.theyellowrosedolls.com/index.html https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=74820835 74820835 base - http://ninja-haruki.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172778410 172778410 base - http://kitrakaya.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172778572 172778572 base - http://ubiique.sindlene.net/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172779071 172779071 base - http://thegrosha.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172779109 172779109 base - http://ohmystars.gclotgd.de/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172779370 172779370 base - http://stormnicki.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172779376 172779376 base - http://sushi.pixel-dolls.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=172779855 172779855 http://dnya.deviantart.com/ https://misskittydollz.webs.com/apps/photos/photo?photoID=197750826 197750826